Skip links

Oorlog in Israël – Laat je niet bedriegen!

Als we op 7 oktober met een groep jongeren bij elkaar zijn voor een studiedag (thema: het herstel van de vervallen hut van David.- Hand. 15:15) horen we dat Hamas Israël is binnengevallen en er een massaslachting heeft plaats gevonden. Hele families inclusief baby’s, kinderen zijn meedogenloos uitgemoord en honderden mensen als gijzelaar naar Gaza ontvoerd. Er worden duizenden raketten op Israël afgevuurd, het is oorlog in Israël. In de middag besluiten we om met elkaar te gaan bidden en God te zoeken.

Israëls ‘oorlogsmisdaden’
Israël wil Hamas uitschakelen want het gaat hun (net als Hezbollah, IS en Iran overigens) niet om het verkrijgen van politieke rechten voor Palestijnen, maar hun doel is het vernietigen van de staat Israël. Niets doen is geen optie, maar dat er nu heel veel burgerslachtoffers vallen komt omdat Hamas zich vooral schuil houdt en raketten afvuurt vanuit plekken waar veel mensen zijn: woonwijken, scholen, ziekenhuizen, winkelcentra etc. Alle video’s van afgevuurde raketten bewijzen dat en het maakt duidelijk dat de eigen bevolking opgeofferd wordt en als menselijk schild wordt misbruikt (dít is een oorlogsmisdaad). De strategie is te voorkomen dat Israël aanvalt in de wetenschap dat als onschuldige slachtoffers vallen dit de publieke opinie negatief beïnvloed. En zo wordt Israël nu wereldwijd beschuldigd van oorlogsmisdaden. Laat je niet meezuigen in deze informatie oorlog vol misleiding maar focus je op Gods waarheid/Woord.

Israëls ‘bezetting’
De beelden vanuit Gaza zijn afschuwelijk en het is hartverscheurend om het lot van de Gazanen te zien. Onschuldige burgers zijn slachtoffer van de bombardementen van Israël, allereerst als gevolg van de terreur van Hamas. De wereldwijde oproep ‘bevrijd Palestina’ verwijst naar een ‘Israëlische bezetting’, maar wist je dat Israël Gaza 18 jaar geleden (2005) al teruggegeven en verlaten heeft? ‘Land voor vrede’ was het idee en daarom zijn er ook al 18 jaar geen Israëlische militairen meer. Ook moest Israël toen duizenden Joden – met vaak bloeiende bedrijven – met geweld uit Gaza weghalen als prijs voor het verkrijgen van deze vrede. Er zijn dus ook al 18 jaar geen Joden meer en zo kreeg Gaza de kans een eigen regering te vormen. Het resultaat was dat twee jaar later Hamas met geweld de macht overnam en alle vrijheid van meningsuiting verdween. En zo werd deze kleine landstrook een broeinest van extremistische jihadistische Hamas gesteund door Iran. Dát is de reden dat niet alleen Israël, maar ook Egypte gedwongen werden hun grenzen te sluiten.

Proportionaliteit
In alle kritiek op Israëls optreden hoor je nauwelijks iets over de 242 gijzelaars die als ‘oorlogsbuit’ worden vastgehouden. Guy Cohen (Messiaanse voorganger in Akko) stuurde mij het volgende bericht: in 2011 werd één Israëlische soldaat– na vijf jaar en vier maanden gevangenschap – geruild voor 1027 (!) Hamas gevangen. Onder de vrijgelaten gevangenen zat ook Yahya Sinwar, de huidige leider van Hamas in Gaza. Terwijl hij gevangen zat, werd hij door Israël behandeld tegen en genezen van kanker. Hij is degene die verantwoordelijk is voor bloedbad op 7 oktober – hoe wrang.

Profetisch perspectief
Genoeg gezegd nu. De verwarring is groot en deze oorlog en de diepe, diepe haat kan menselijk gezien niet opgelost worden, alleen door een ingrijpen van God.

Al Aqsa storm
Hamas noemt deze oorlog ‘Al Aqsa storm’ verwijzend naar de moskee op de tempelberg in Jeruzalem waar staat “God heeft geen zoon” en “ Allah is groter”. Het laat zien dat deze strijd een demonische / geestelijke oorlog is en ja als ik de Bijbel lees dan is het inderdaad het regelrecht “uitdagen” van de God van Abraham, Isaäc en Jacob. “Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, HIER ZAL IK WONEN, want naar haar heb Ik verlangd (Psalm 132:13-14). Het is dezelfde God die zegt dat men Jeruzalem zal noemen de troon des Heren (Jer 3:17). Lees ook 1 Kron. 11:36

En zo zal iedereen op aarde een keuze moeten gaan maken of je wilt gaan staan met de God van Israël en als het gaat om Jeruzalem en Gods herstelplan: “Wie wordt er aanbeden op aarde?”

Wereldwijde bedwelming
Was er eerst nog afschuw over de terreurdaden van Hamas, een maand later vullen overal ter wereld zich straten met Palestijnse vlaggen en een roep om “bevrijding van Palestina”. Veel deelnemers bejubelen Hamas en roepen op tot dood aan de Joden en Israël. Terwijl ik dit schrijf lees ik het bericht dat een Joodse vrouw in Lyon is neergestoken, met hakenkruisen op de voordeur beklad. Over Londen lees ik dat het aantal antisemitische meldingen in de eerste twee weken na 7 oktober met 1350% (bron: The Guardian) is gestegen. De Nederlandse coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner heeft nog geen concrete cijfers, maar geeft aan dat hij de snelheid waarmee het aantal meldingen in Nederland is toegenomen nog niet eerder gezien heeft. Wereldleiders vliegen af en aan naar het Midden-Oosten in een poging de situatie op te lossen.

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. (Zach. 12:2-3)

Herkenbaar? Het lijkt wel of Zacharia 12:2-3 in vervulling aan het gaan is en de wereld betoverd/bedwelmd wordt in haar haat tegen Israël. Asher Intrater, leider van Tikkun Global ziet deze oorlog ook als een profetische opmaat naar Zacharia 12. Misschien is het nu nog niet dé vervulling maar de wereld wordt helemaal klaargestoomd voor de grote wereldoorlog tegen Jeruzalem en het Joodse volk.

Kom met ons meebidden voor Gods zaak
Israël heeft de Messias nodig, maar óók de Arabieren. En laten we onze eigen familie en ons eigen land niet vergeten! Bidt ook voor de verkiezingen in Nederland op 22 november.

Als we bidden over Gods zaak dan gaat het om Jood én Arabier. Citaat Jaap Bönker:  “De Eeuwige gaat de familie van Abraham herstellen, dat heeft Hij beloofd. Iran de grote natie op de achtergrond speelt in het aardse een afschuwelijke rol door organisaties als Hamas en Hezbollah te steunen, maar de afgelopen tien jaar zijn er nog nooit zoveel Iraniërs tot geloof in Jezus gekomen. Duizenden!”

Je bent welkom om te komen meebidden. Elke dinsdag en donderdagochtend is er gebed van 09.00 – 10.00 uur in Het Praethuys. Het is een geestelijke oorlog en de machthebbers van deze aarde gaan het niet oplossen.

in Exodus 17:8-16, We zien hoe Jozua tegen de Amalekieten vocht terwijl Mozes op een heuvel stond met de staf van God in zijn hand, en Aäron en Hur zijn armen omhoog hielden. God zegt hier dat ‘de Heer van generatie op generatie oorlog zal voeren tegen Amalek.’

Lukt het niet om te komen? Bidt dan thuis: hier een link naar wat gebedspunten.