Skip links

De waanzinnige strijd om Jeruzalem

Het moderne Israël bestaat nu 70 jaar en ik geloof met mijn hele hart dat we nu een nieuwe fase ingaan. Gods glorie zal meer zichtbaar worden in Israël, maar het zal ook gepaard gaan met veel strijd.

  • Is het rationeel verklaarbaar dat een klein strookje land van 15-135 km breed en net 100 km langer dan Nederland, elke dag in het wereldnieuws staat?
  • Is het logisch dat de opening van een ambassade in Jeruzalem wereldwijd zo’n ophef veroorzaakt?
  • Is christelijk antisemitisme verklaarbaar, terwijl 80% van de Bijbel gaat over Gods plan met Israël?
  • Is er een rationeel antwoord op de industriële vernietiging van 6 miljoen Joden in Christelijk Europa?

En zo kan ik nog wel even doorgaan… Is het niet waanzinnig als het gaat om Joden en het land Israël ?
Nee, deze strijd om Israël en Jeruzalem is niet logisch verklaarbaar, tenzij je bereid bent de diepere geestelijke en demonische dimensie onder ogen te zien.

De grote confrontatie
Op de Islamitische rotskoepel in Jeruzalem staat het opschrift: ‘Allah is groter’ en ‘God heeft geen zoon.’ Zie hier de grote confrontatie, want wie maakt eigenlijk aanspraak op Jeruzalem?

  • “Jeruzalem, stad van de grote Koning” (Psalm 48:2-4)
  • “vanuit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HEERE uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3)
  • “Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd” (Psalm 132:13-14)
  • “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten, de heilige berg” (Zacharia 8:3)
  • “In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan” (Jeremia 3:17)
  • “Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem” (Zacharia 12:6b)

De kernvraag is dus: wie gaat er aanbeden worden op deze aarde ? Is het God, met Zijn geliefde Zoon Jezus of is het de godheid van de Islam en de wereld die zegt dat God geen zoon heeft? Dit is de strijd waar alles om draait, en ik wilde wel dat je dit tot je binnenste liet doordringen.

Final Countdown
De woonplaats van de komende Messias zal dus Jeruzalem zijn. En dit is waarom alle destructieve machten van de wereld loeren op Jeruzalem en Israël. Niet de naam van de godheid van de Islam, van de machthebbers van deze wereld zal in Jeruzalem gevestigd worden maar de namen van de God van Israël en van de Messias. Vandaar die strijd om Jeruzalem.

“Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.” Zacharia 12:2-3

Jeruzalem is Gods final countdown. Daarom zijn de machthebbers op aarde “bedwelmt”.

Gods glorie
Bij deze laatste aanval zullen de volken vernederd en zal God de Geest van genade en van gebeden uitstorten en zullen zij Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben! (Zach. 12:9-10).

Ook nu al getuigen veel van onze Messias belijdende vrienden over een toename van honger onder Israëli naar de waarheid in Jezus (Jesjoea). En terugkijkend op de afgelopen 5 jaar zien ze ook steeds meer wonderen, tekenen en bekeringen!

Ook Bijbels gezien is het aannemelijk te maken dat de tijd van de heidenen vervuld is en we ons nu bevinden in het seizoen van het geestelijk herstel van Israël! (Lucas 21:21-24 en Rom. 11:25-27)

Eelco Schaap