Skip links

Financieel ondersteunen

Petach Tikvah is volledig afhankelijk van giften en kan niet werken zonder de hulp van vele vrienden. Wij zijn door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beoogende Instaelling (ANBI) en dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt uw giften overmaken op Rabobank NL75 RABO 038 28 96 408 ten gunste van Stichting Petach Tikvah te Hooghalen. Voor inzicht in jaarverslagen verwijzen we naar de pagina ANBI.
Voor online-donaties maken wij gebruik van Stichting Geef Gratis. Zij stellen een donatiemodule beschikbaar waarmee u kunt doneren via onder andere iDeal en Paypal.
Doneer online

Nalatenschap en lijfrente

Erfstelling
U kunt naast familieleden ook andere personen of instellingen in uw testament opnemen. Zo kunt u een goed doel, zoals Stichting Petach Tikvah , tot (mede)-erfgenaam benoemen. Dit wordt een erfstelling genoemd. De erfgenamen krijgen hun deel van de erfenis als alle rechten aan anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken. Een verschil tussen de positie van legataris en erfgenaam is, dat een erfgenaam alle rechten en plichten van de overledene overneemt.
Belastingvoordeel
Het voordeel van een erfstelling is, dat Stichting Petach Tikvah geen belasting of successierecht hoeft te betalen.(Ter vergelijking: derdegraads familieleden, zoals neven en nichten, kunnen belastingaanslagen krijgen die oplopen tot maar liefst 68 procent.)
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de internetsite van de belastingdienst. U kunt ook  contact opnemen met Petach Tikvah, telefoonnummer 0593-592097 of ons mailen.

Informatie voor bedrijven

Heeft u er wel eens over nagedacht om met uw organisatie een goed doel te ondersteunen?
Projectsponsoring
U kunt met uw bedrijf een specifiek project adopteren, financieel, materieel of met menskracht. Daarnaast kunt u met ons de mogelijkheden bespreken om ons eenmalig of structureel te steunen.
Sponsoring in natura
Petach Tikvah maakt net als ieder bedrijf kosten voor haar activiteiten. Uiteraard proberen wij deze kosten zo laag mogelijk te houden. Een deel van onze inkomsten hebben wij nodig voor fondsenwervende activiteiten, zoals bijvoorbeeld mailings. Als bedrijf kunt u deze activiteiten sponsoren of producten of diensten leveren, zodat Petach Tikvah meer geld aan haar projecten kan besteden!
Maar u kunt ook denken aan bouwmaterialen, apparatuur, meubilair enz. In ruil voor de sponsoring kunnen wij – indien gewenst- uw bedrijf positief onder de aandacht brengen.
Wilt u ons sponsoren? Neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u!