Skip links

Kom Heer Jezus, kom….

De verlosser zal uit Sion komen (Romeinen 11:26)
Als je het conflict in het Midden Oosten niet begrijpt denk dan aan deze 5 simpele woorden: Jezus komt als verlosser uit Sion! Niet uit New York en ook niet uit Geneve! En satan weet dat zijn einde gekomen is als de verlosser uit Sion opnieuw verschijnt….

Demonische aanbidding
Satans doel is dat de hele wereld hem aanbidt: zijn strategie is misleiding. Dit is de onzichtbare geestelijke strijd in onze levens, in kerken en de landen op deze aarde. De inzet is: wie wordt er aanbeden hier op aarde? Aanbidding is wat anders dan op zondag naar de kerk gaan. Het is je leven toewijden, in dienst stellen aan Jezus de Messias van Israël.

Gods verbond
God belooft Abraham het land Israël en sluit een eeuwig verbond. Zo komen er plotseling gieren om dit verbond weg te pikken en is er een angstwekkende, dikke duisternis (Genesis 15:11-12). Wat is deze duisternis en wie zijn deze gieren? Het is satan omdat God zich hier eeuwig verbindt met het nageslacht van Abraham en met het land Israël. Satans volledige aanbidding op aarde wordt geblokkeerd door nageslacht van Abraham: Israël, Messiasbelijdende Joden en Christenen.

Aanbidding in Jeruzalem
Als Jezus spreekt over zijn wederkomst zegt Hij tegen de Joden: “jullie stad (=Jeruzalem) wordt eenzaam aan haar lot over gelaten. Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: ‘Baruch Haba besjem Adonai’ (= ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Eeuwige!)’ Mattheus 23:37-39. Dit is de sleutel waar alle strijd om draait: wanneer Joden in Jeruzalem Jezus als Messias gaan aanbidden en verwelkomen dan zal Jezus als Messias terugkomen!

Na de vernietiging van Jeruzalem (70 na Christus) de stad letterlijk eeuwenlang aan haar lot is overgelaten. De verstrooiing van de Joden duurt tot 1948: de oprichting van de staat Israël. Wanneer Jeruzalem in 1967 weer herenigd wordt kunnen Joden voor het eerst sinds 2000 jaar weer bij de Klaagmuur aanbidden. Het begin van het herstel van Jeruzalem!

Besef in welke profetische tijd je leeft: in 1967 waren er nog maar een handjevol Messiaanse gelovigen in Israël, nu zijn er meer dan 120 gemeenschappen met naar schatting zo’n 20.000 Joodse gelovigen in Jesjoea. Zij aanbidden en verwelkomen hun Messias! Ook zijn er meerdere ‘huizen van gebed’ in Jeruzalem waar dag en nacht (24 uur) aanbidding en lofprijzing plaats vindt voor de komst van de Grote Koning. Halleluja!
Satan ziet zijn einde naderen. Daarom intensiveert hij zijn demonische haat in de wereld tegen Israël. Hij wil Israël van de kaart vegen zodat Jezus niet kan komen. Ook in kerken wordt het onderwerp Israël gemeden omdat het ‘gevoelig’ ligt en ‘onrust’ geeft. Ja, het is een strijd van overheden en machten.

Geest van religie
Satan is panisch en voert oorlog tegen Gods heiligen en Israël. Zo vormden de eerste volgelingen van Jezus een beweging van kracht en redding. Helaas verstarde deze beweging tot een religieus instituut. Jezus werd exclusief ‘bezit’ van de kerk en Joden werden letterlijk beroofd van hun Messias. Joden die Jezus beleden, moesten onder dwang hun Jood-zijn afzweren!

De geest van religie is als een lam, maar gedraagt zich als een beest (Openbaring 13:11- 12). Het berooft mensen van een levende relatie met Jezus. Veel mensen gaan wel naar de kerk, maar zijn niet wedergeboren: ze missen de persoonlijke relatie met God.

In de spiegel durven kijken
David wilde de tegenwoordigheid van God terug en hij bracht de ark van het verbond terug in Jeruzalem.
Wij christenen in Europa, hebben eeuwenlang de Joden geroofd van hun Messias en als climax werden er 6 miljoen Joden afgeslacht. Daarom mag en kán je niet doen alsof er niets is gebeurd. Durf in de spiegel van de kerkgeschiedenis te kijken en zeg ‘wij hebben het verbond geroofd van de rechtmatige eigenaar, dit is Israël. Vader vergeef ons.’

Als je dit niet ziet, dan ben je blind. En als je geestelijk blind bent, ben je er hopeloos aan toe. Vraag God of Hij je ogen wilt openen!

Als Christelijke leiders ongeïnteresseerd / blind blijven voor dit plan van God dan is er eigenlijk vreemd vuur in de kerk. Het loopt niet in lijn met Gods plan, is niet jaloersmakend voor Israël (Romeinen 11:11) en is eigenlijk hetzelfde als vervangingstheologie. Het is een betovering die rechtstreekse banden heeft met de hel!

Wil je een man zijn naar Gods hart, net als David? Help dan mee om de ark ‘Jezus’ weer aan Israël terug te geven. Mag God jou erbij helpen!

Eelco Schaap