Skip links

Oorlog in Israël

Oorlog in Israël

‘Psalm 122 zegt dat we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar de Bijbel spreekt óók over strijd die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus.  Ik wil je aanmoedigen het artikel van Asher Intrater (leider en oprichter van Revive Israel) hieronder te lezen!

In Zijn vrede (shalom) verbonden!

Eelco Schaap

 

De centrale gebeurtenis van de eindtijd is de Wederkomst ven Yeshua (Jezus). Die gebeurtenis is reëel en letterlijk. De twee duidelijkste passages in de Bijbel die de Wederkomst beschrijven zijn Openbaring 19 en Zacharia 14. Openbaring 19 geeft het hemels perspectief; Zacharia 14 het aardse perspectief.

Openbaring 19:11-15 beschrijft de hemel geopend en Yeshua die de hemelse legers aanvoert om neer te dalen in een strijd. Vers 19 zegt dat Yeshua komt om de gecombineerde strijdkrachten te vernietigen van de landen verzameld op aarde. Hoewel, er staat niet waar ze verzameld zijn op aarde. De reden dat de locatie niet vermeld wordt in het boek Openbaring is dat het al staat in het boek Zacharia

Zacharia 14:2 – “Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem.” Als deze naties aanvallen, dan zal Yeshua komen om tegen hen te strijden, ze verslaan en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg.

Zacharia 14:3-4 – “Dan zal YHVH uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.”

Wil Yeshua terugkomen, dan moet Jeruzalem opnieuw bezet worden zoals Yeshua voorzei in (Lukas 21:24). Er zal ook een opleving van geloof zijn in Israël (Romeinen 11:26, Zacharia 12:10) en het volk in Jeruzalem zal uitroepen om Yeshua te vragen terug te komen. (Mattheüs 23:39). Om een internationale aanval op Israël te doen plaatsvinden zal er een wereldwijde organisatie moeten komen die de naties verenigt (zoals de UN) en een wereldwijde religie (zoals het Islamitisch extremisme) die de naties aanzet om “Israël van de kaart te vegen”.

Hoewel de legers van de naties zullen geloven dat ze het recht hebben Jeruzalem aan te vallen, zal de aanval door de hemel gezien worden als een aanval tegen Yeshua Zelf. (Openbaring 19:19 – “Ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.”) De politieke, economische en militaire elementen die deze eindstrijd zullen omvatten zijn al op hun plaats. De vroege stadia van de strijd zijn al begonnen.

Yeshua zal strijden tegen wie Jeruzalem aanvallen, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond. Ieder individu, iedere nationale entiteit en iedere religieuze groep zal moeten besluiten aan welke kant ze staan. Neutraal zijn is geen optie. De kwestie Jeruzalem zal worden tot een “steen die moeilijk te tillen is” (Zacharia 12:3) en het “paslood” (Amos 7:7) in de hand van de Heer waardoor de naties geoordeeld worden.

De Wederkomst van Yeshua en de strijd om Jeruzalem zijn essentieel met elkaar verbonden.

Asher Intrater