Skip links

Ons Team

Een groot deel van ons werk vindt plaats in Nederland vanuit een boerderij in Drenthe, vlakbij het voormalige kamp Westerbork. Wekelijks zijn er vrijwilligers om te werken in Gods plan. Dagelijks beginnen we met gebed . En of het nu boekhouding is, receptiewerk ten behoeve van de camping, onderhoud of contacten in Israël of met jongeren. Samen zorgen we dat Gods plan voortgang kan vinden! En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die met ons optrekt door gebed en giften. Zonder dit alles zou Gods werk geen voortgang hebben.
Eelco & Karin Schaap
Eelco & Karin Schaap

Eelco en Karin zijn de grondleggers en leiders van Petach Tikvah en hebben drie kinderen.
In 1995 opende God hun ogen voor de komst van de Messias, Israël en de profetische tijd waarin we leven. Eind 1998 zijn ze verhuisd naar Drenthe en in 2001 is stichting Petach Tikvah geboren. Ze hebben de visie van Petach Tikvah gestalte gegeven.

Eelco en Karin leven vanuit het geloof in Gods voorziening en dragen de lasten van de boerderij en het terrein zelf. Er is een camping die de visie ondersteunt en je kan het zien als ‘business as mission’. De inkomsten daaruit zijn niet genoeg om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Als u wilt meehelpen dan is uw financiële ondersteuning zeer welkom. U kunt dan bij uw gift aangeven Support Karin en Eelco. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, want Petach Tikvah is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Vrijwilligers
Een aantal van ons team

Er zijn vrijwilligers actief op diverse fronten. Zo doen een aantal vrijwilligers al jaren trouw de administratie en andere kantoortaken. Weer anderen helpen ons praktisch mee. Zonder hulp van vrijwilligers is dit werk niet mogelijk en we zijn iedere vrijwilliger dus ontzettend dankbaar!

Interesse in het doen van vrijwilligerswerk? Kijk dan onder het kopje ‘Help mee

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier echtparen die zich betrokken voelen bij de visie van Petach Tikvah. Samen staat het bestuur rondom Eelco en Karin. Ze hebben vooral een toezichthoudende en adviserende rol. Eelco en Karin dragen verantwoording af aan ditzelfde bestuur.

Lees verder

Lees verder

Dienen bij Petach Tikvah

Lees verder

Dienen in Israël