Skip links

Visie & Historie (Oud)

Wij hebben visie voor een generatie die God radicaal wil dienen. Jesjoea koos twaalf discipelen en zij vormden het begin van een beweging waardoor velen besloten volgeling van Jesjoea te worden. In de derde eeuw verstarde deze beweging helaas tot een instituut dat zich ook afzette tegen haar Joodse wortels. Wij willen terug naar de beweging die Jesjoea startte: (leren) doen wat Jesjoea deed en terug naar het DNA van de eerste gemeente.

Onze visie

We zijn onderdeel van de beweging die Jesjoea in Israël startte. We zijn daarom een gemeenschap/gemeente met een hart voor Israël en de mensen om ons heen. We werken mee aan het herstel van Gods Koninkrijk en helpen mensen Jesjoea toegewijd te volgen in de kracht en de liefde van de Heilige Geest. Ons ‘DNA’ is gebed, aanbidding, discipelschap, Israël, evangelisatie en gemeenschap. Ons hart voor Israël betekent ook het herontdekken van de Hebreeuwse wortels van het geloof en ons te verbinden met Messiaanse gelovigen. We geloven in een beweging/leger die weet hoe te gehoorzamen aan de opdracht en daarmee ook verschil laat zien/verandering brengt. We hebben een hart voor jonge mensen, maar zien dat jongeren ouderen nodig hebben en ouderen jongeren!

De geschiedenis van Kamp Westerbork roept op terug te keren naar Israëls Messias en te leren van de (kerk-)geschiedenis. Petach Tikvah is een Hebreeuws woord voor ‘Deur van Hoop’, gebaseerd op Hosea 2:14 “…het dal van Achor maak ik tot een deur van hoop.” God wil valse hoop omkeren in echte hoop, misleiding in waarheid en dood in leven.

Ons ‘DNA’ is:
1. Gemeenschap: Volgelingen van Jesjoea vormen samen gemeenschappen en demonstreren Jesjoea’s liefde.
2. Discipelschap: We willen trainen en toerusten.
3. Aanbidding en gebed: We zijn een huis van aanbidding.
4. Israël en het Joodse volk: Wij willen terug naar de oorsprong van de beweging die Jesjoea startte.
5. Evangelisatie, dienstbaarheid & hulp: We gaan erop uit om Gods liefde te demonstreren.

Hoe het begon

Karin en Eelco zijn jarenlang als leiders actief betrokken geweest bij de opbouw van Gods Gemeente en ook het planten hiervan. Twee jaar na de start van een nieuwe kerk opende God in 1995 hun ogen voor Gods werk en plan met Israël. Ze raakten betrokken bij een organisatie die Joden helpt terug te keren vanuit Oekraïne naar Israël. Echter na 2,5 jaar stopte hun werk bij deze organisatie en ze vroegen zich af of ze misschien toch Gods stem verkeerd hadden verstaan.

In 1998 verhuisden Karin en Eelco met hun drie kinderen naar Drenthe en kochten een boerderij in Hooghalen. Zij wisten echter niet dat de boerderij zo dichtbij het voormalige kamp Westerbork ligt. Op nog geen 15 meter afstand van de boerderij werden meer dan 107.000 Joden getransporteerd naar vernietigingskampen. Ook bleek dat de vader van Karin in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork gezeten had. Hier werd thuis nooit over gesproken. Toen zij dit ontdekten, wisten ze dat ze hier niet toevallig terecht gekomen waren. Voor het verhaal van Karin, zie de EO-uitzending.

Alhoewel Petach Tikvah in 2001 is opgericht gaat het ontstaan ervan enkele jaren terug. In 1996 ontmoetten Karin en Eelco Schaap , Jip Combes-Wijngaarden en haar man Philippe in Zwitserland. Jip is in Nederland als actrice bekend o.a. in de rol van Anne Frank op het toneelpodium en in de tv-film. Een hechte vriendschap ontstond en zij bemoedigden Karin en Eelco om in hun roeping te gaan staan. Zo legde God een verlangen in hun hart, dat de boerderij gebruikt zou worden tot eer van God. Juist op deze, voor Nederland historisch beladen, plek wilden zij een plaats bieden die hoop geeft. Zo ontstond Petach Tikvah, wat betekent: Deur van Hoop.