Skip links

Privacyverklaring

Dit is het privacyverklaring van Petach Tikvah. Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van (1) door donateurs en andere relaties verstrekte persoonlijk informatie, (2) van data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites of (3) informatie schriftelijk of mondeling verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan onze kantoren, stands en conferenties of telefonisch contact.

Inleiding
Petach Tikvah respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van Petach Tikvah ontvangt of aan Petach Tikvah verstrekt. Petach Tikvah verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van haar website, papieren aanmeldformulieren, e-mail, gesprekken en telefonische contacten. Wij verwerken in onze databases uitsluitend gegevens die u ons zelf hebt gegeven. Petach Tikvah hecht groot belang aan de privacy van haar relaties, donateurs en klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Petach Tikvah verwerkt en gebruikt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de wet.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Petach Tikvah gebruikt cookies voor data analyse van het website gebruik met het programma Google Analytics. Dit stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers..

Petach Tikvah gebruikt de gegevens van haar relaties op de volgende wijze:
Donaties en diensten 

Als u zich inschrijft voor een bijeenkomst, reis of een training hebben we (afhankelijk van uw verzoek) uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw verzoek uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Als abonnee van de nieuwsbrief van Petach Tikvah
Alle financiële transacties (zoals betalingen en donaties) worden verwerkt in onze boekhouding en bewaard volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en als u contactpersoon bent van een plaatselijke kerk of organisatie ook uw functie) om u gericht te kunnen informeren over onze bediening en om u te vragen om financiële en gebedsondersteuning daarvan.
Petach Tikvah informeert haar relaties (zoals donateurs, personen die zich opgeven voor een nieuwsbrief, jongeren, deelnemers aan activiteiten, etc.) over haar diensten of activiteiten via nieuwsbrieven, flyers, e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Als u een vraag stel via het algemene contactformulier van onze website, geeft u uw e-mailadres en naam aan ons zodat we uw vraag kunnen beantwoorden. U kunt zich ook rechtstreeks inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief of papieren nieuwsbrief via een link op onze website. U geeft dan uw naam, telefoon, adresgegevens aan ons zodat we u kunnen informeren. In elke e-mail nieuwsbrief die u ontvangt kunt u zich via een link uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Voor met de post verzonden nieuwsbrieven kunt zich op elk moment afmelden bij de administratie van Petach Tikvah.
Petach Tikvah maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van Mail Chimp. Daardoor beschikken wij over een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Petach Tikvah haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.
Petach Tikvah roept haar relaties via activiteiten en nieuwsbrieven, en incidenteel via telefoon, op om een bijdrage te leveren aan haar doelstellingen. Het werk van Petach Tikvah wordt voor een groot deel gefinancierd door giften van donateurs.
Voor de verwerking van uw vragen kunnen we contact met u opnemen via e-mail, brief of telefoon.

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor u ons uw gegevens bezorgt. Daarbij houden we rekening met (1) de tijd die nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, (2) wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale verplichtingen) en (3) het beschikbaar houden van informatie die u eventueel op langere nodig hebt (bijvoorbeeld voor het aanvragen van uw donaties). Als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen.

Petach Tikvah deelt uw gegevens niet met anderen
Petach Tikvah zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen. Wij delen gegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van een nieuwsbrief of abonnement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen.

Voor de verwerking en opslag van gegevens en donaties van relaties gebruiken wij E-boekhouden. Met E-boekhouden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Voor de verwerking en opslag van uw adresgegevens hebben we een eigen software pakket. Op onze websites staan links die naar andere websites of sociale media verwijzen. Deze kunnen door derden gebruikt worden om uw persoonsgegevens te verzamelen. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website of op hoe de sociale media met uw gegevens omgaan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Inzage in en wijziging van uw gegevens
Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties, tenzij er wettelijke richtlijnen zijn die dat niet toestaan (bijvoorbeeld i.v.m. het bijhouden van financiële transacties in de boekhouding). Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Petach Tikvah beschikt, aan u of aan een door u genoemde organisatie te bezorgen .

Petach Tikvah is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Beveiliging
Petach Tikvah websites, betalingen, online trainingen verlopen via een beveiligde omgeving. Uw gegevens worden via een veilige https verbinding opgeslagen. Petach Tikvah doet technische en organisatorische inspanningen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Uw gegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers of in een beveiligde opslagruimte. Ze zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die daar uitsluitend ten behoeve van hun functie gebruik van mogen maken.

Wijzigingen
Zo nu en dan brengt Petach Tikvah wijzigingen aan in haar Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze versie van de privacyverklaring dateert van 25 mei 2018.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Petach Tikvah, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze administratie helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Petach Tikvah.
t.a.v. Privacybeleid
Oosthalen 5
9414TG  Hooghalen
Telefoon: 0593-592097