Skip links

Revive Israel

Wat is Revive Israel?
Revive Israel (https://www.reviveisrael.org/ ) is een apostolische/profetische bediening met visie voor opwekking en wil de weg effenen voor het herstel van het Koninkrijk van Jesjoea op aarde (Hand. 1:5-8). Youval en Valerie Yanah zijn de leiders. Revive Israel wordt door God bijzonder gebruikt  in Israël. Maar ook de wereldwijde Gemeente wordt gezegend. Wat doen ze zoal?

Revive Israel is een “ene nieuwe mens” lokale gemeenschap in Israël bestaande uit Joden, Arabieren en andere volgelingen van Jesjoea. Ze werken samen om het Koninkrijk van God in het hart van Israël te brengen door gemeenschapsleven. discipelschap en aanbidding.

Zo is er ook een organische boerderij opgericht die wordt gebruikt voor o.a. discipelschap.

Revive Israël Nederland
Karin en Eelco zijn een jaar geleden gevraagd om Revive Israel in Nederland te vertegenwoordigen. Bijzonder is hierbij dat er al sinds 2003 persoonlijke relaties zijn gegroeid tussen Eelco en Karin Schaap en enkele leiders bij Revive Israel. Het is een fundament voor verdere en intensievere samenwerking ten behoeve van Gods Koninkrijk, voor Israël en Gods gemeente in Nederland. Daarbij vergeten we de jongeren niet: voorjaar 2020 zal er samen met Revive Israel weer een nieuwe ‘One New Man’ jongerenconferentie georganiseerd worden.
Als Petach Tikvah beseffen we dat we dat deze visie veel groter is dan onszelf. We bidden daarom dat God strategische relaties met (jonge?) leiders geeft die een bondgenootschap van geloof kunnen vormen om samen in Nederland deze taak op te pakken. Wil je mee bidden? En als je je aangesproken voelt, niet aarzelen, maar contact met ons opnemen?