Skip links

Chanoeka, feest van toewijding en lichtenfeest

In december vieren christenen kerst en joden Chanoeka. Dit jaar valt Chanoeka van 18 tot en met 26 december. Chanoeka is een lichtjesfeest dat terugblikt op de herinwijding van de tempel, nadat vijanden waren overwonnen die uit waren op de vernietiging van Israël. Volgens de tempelvoorschriften moest de menora worden aangestoken, maar er was maar genoeg olie voor 1 dag…Door een wonder bleef de Menora 8 dagen branden, precies het aantal dagen dat nodig was om weer zuivere olijfolie te maken. Later is de tempel weer vernietigd, maar door de eeuwen heen hebben Joden tijdens Chanoeka kaarsjes aangestoken, soms onder heftige omstandigheden. Ook in kamp Westerbork ontstak men nog de Chanoeka lichten te midden van de duisternis – het brandde en gaf hoop !

Jezus was tijdens Chanoeka in de tempel (Johannes 10:22). In Johannes 8 zegt Hij: “IK BEN hét licht der wereld; wie Mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben..

Licht verdrijft duisternis: het kan nooit tegelijkertijd licht én donker zijn!

Jesaja profeteert: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. … Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. (Jesjaja 9:1, 5-6)